Badanie „Perły Rynku” to ogólnopolski, niezależny plebiscyt branżowy, w którym detaliści wskazują najbardziej udane nowości spożywcze, kosmetyczne i chemii gospodarczej.

Projekt składa się z trzech równolegle przebiegających badań: pierwsze z nich „Perły Rynku FMCG” i „Perła Regionu” obejmują produkty FMCG, trzeci „Perły Rynku Kosmetycznego” i dedykowany jest produktom kosmetycznym. Projekty uzupełnia nagroda za najlepsze innowacje roku.

Celem projektu „Perły Rynku” jest nagrodzenie najlepszych nowości produktowych w najważniejszych kategoriach. Laureaci badania wyłaniani są przez JURY, składające się z przedstawicieli najbardziej liczących się na rynku sieci handlowych. Zadaniem jurorów jest przetestowanie zgłoszonych do badania produktów i ocena ich potencjału rynkowego.

Projekt „Perły Rynku” jest największym i najbardziej prestiżowym projektem wyłaniających najlepsze produkty głosami handlu. Pierwsza edycja Pereł Rynku odbyła się w 2006 roku. Co roku ocenie jury poddane jest ponad 400 nowości.

Na finałowym podium stają produkty, które są najlepiej rokującymi nowościami, zasługującymi na miano Złotej, Srebrnej lub Brązowej Perły Rynku.

Inicjatorami i organizatorami badania są miesięczniki „Wiadomości Handlowe’ i „Wiadomości Kosmetyczne”.