DANE ZGŁASZAJĄCEGO:

imię i nazwisko (pole wymagane)

stanowisko (pole wymagane)

nazwa firmy (pole wymagane)

typ działalności (pole wymagane)
producentdystrybutorimporteragencja marketingowa/PR

e-mail osoby zgłaszającej (pole wymagane)

telefon osoby zgłaszającej (pole wymagane)

DANE PRODUKTU:

Numer i nazwa kategorii (wybór z listy) (pole wymagane)


Dodatkowa kategoria zostanie utworzona w przypadku zgłoszenia minimum 5 produktów

Rodzaj, marka i rynkowa nazwa produktu lub linii (np. Balsam do ciała Marka XYZ Jedwabista Skóra 45+) (pole wymagane)

*Linią nazywamy produkty w różnych wariantach np. zapachowych lub kolorystycznych, a w przypadku kategorii twarzy ograniczone do jednej kategorii wiekowej.

Liczba nowych wariantów i ich nazwa, np. 3 zapachy: malina, jagoda, porzeczka (dotyczy wyłącznie linii) (pole wymagane)

Jakie produkt miał wsparcie marketingowe? (pole wymagane)

Nazwa producenta/dystrybutora/importera (pole wymagane)
producentdystrybutorimporter

Kod EAN produktu (każdego wariantu w przypadku linii) (pole wymagane)

Data wprowadzenia produktu/linii na rynek (w okresie od 1.03.2019 do 1.03.2020) (pole wymagane)

Co się zmieniło w produkcie – na czym polega jego nowość? (proszę zaznaczyć rodzaj nowości i krótko ją opisać) (pole wymagane)
Nowy produktNowy wariantModyfikacja produktuZmiana opakowania

Prosimy o dołączenie zdjęcia produktu (min. 300 dpi, tiff/JPG na białym tle, max 2 MB). W przypadku linii produktów prosimy o zdjęcie zbiorcze przedstawiające wszystkie zgłoszone warianty! (pole wymagane):

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRODUKT:

imię i nazwisko (pole wymagane)

stanowisko (pole wymagane)

nazwa firmy (pole wymagane)

e-mail osoby odpowiedzialnej za produkt (pole wymagane)

telefon osoby odpowiedzialnej za produkt (pole wymagane)

Do weryfikacji zostaną przyjęte tylko zgłoszenia nadesłane wraz ze zdjęciem i uzupełnione o podpisane Oświadczenie, które przekaże Organizator bezpośrednio po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany liczby i nazw kategorii po zebraniu zgłoszeń do badania oraz do nieutworzenia kategorii w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Uwaga: termin składania zgłoszeń upływa 1.03.2020

sms/mmstelefone-mail